โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย [1057404001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 09/10/2560
[16392/25823]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]