โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย [1057404001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 05/04/2560
[13541/14675]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]